Subvencions de Benestar Social i Família per a entitats

L’Ordre aprova les bases generals i les específiques per a cada línia que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats que s’indiquen a continuació:

 • Annex 1: Bases generals, aplicables a tots els programes i subvencions.
 • Annex 2: Subvencions a entitats per a activitats i projectes.

A Programes de prevenció i no-discriminació. Programes de promoció de la gent gran activa.

 • A.1 Programes de lluita contra la violència masclista i violència familiar.
 • A.2 Programes de promoció de la gent gran activa.
 • A.3 Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals.

B Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

 • B.1 Programes preventius d’intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.
 • B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

C Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.

 • C.1 Programes de suport a l’habitatge i d’acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.
 • C.2 Programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

D Programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades.

 • D.1 Programes d’acollida – Programes d’informació i formació sobre l’entorn social i laboral.
 • D.2 Programes d’acollida – Programes d’acollida i d’inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.
 • D.3 Programes de promoció d’igualtat d’oportunitats – Programes de formació per a la inserció laboral i millora de la capacitat individual.
 • D.4 Programes d’integració – Programes de foment de la participació a activitats culturals i de lleure.
 • D.5 Programes d’integració – Programes de foment de la convivència en els espais públics: comunitats de veïns, barris i equipaments públics.
 • D.6 Programes d’integració – Programes de gestió de la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
 • D.7 Programes d’integració – Programes de sensibilització de la població sobre el fet migratori i la protecció internacional.

E Programes per dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut.

 • E.1 Suport a les activitats de les entitats juvenils.
 • E. 2 Suport a programes estables de les entitats juvenils.

F Programes d’activitats i per a projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat.

 • F.1 Programes d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.
 • F.2 Programes d’activitats de foment i promoció del voluntariat.
 • F.3 Programes per a projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.
 • F.4 Programes per a projectes de foment i promoció del voluntariat.

G Programes de suport de serveis socials.

 • G.1 Programes de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.
 • Annex 3: Subvencions a entitats per a serveis socials.

H Programes de suport a les famílies.

 • H.1 Serveis d’atenció a les famílies.

I Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents.

 • I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc.
 • I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert).
 • I.3. Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.
 • I.4. Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.
 • I.5. Servei d’intervenció socioeducativa itinerant.

J Programes de manteniment de serveis socials

 • J.1 Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a la gent gran amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addiccions, afectades pel virus VIH/SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social.

L’Ordre també deroga l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6831/1411105.pdf

Vols llogar un carruatge per als Tres Tombs?

Amb motiu de la Trobada Nacional de Tres Tombs, que es celebrarà el dia 10 de maig, des dels Geganters volem fer més participativa aquesta gran festa i invitar exclusivament a particulars, entitats, escoles i esplais de la nostra població a que es puguin afegir a la rua representant a Sant Joan Despí.

Es per això que s’obre la possibilitat de llogar carruatges per a que es pugui participar formant part amb el grup de la nostra població, i us informem del procediment a seguir:

 1. Llogar el carruatge que desitgin posant-se en contacte amb les persones de la llista que es dóna a continuació:
 • Jordi Clapé, de Sta. Perpètua. Tel. 609831185
 • Alejandro Pujadas, de Barcelona. Tel. 600448977
 • Carruatges Falgueras, de Terrasa. Tels. 619792280 – 650393850
 1. Una vegada realitzada la contractació o que disposin de carruatge propi, dirigir-se a la Pastisseria Auleda, Jacint Verdaguer, 42 – Tel. 933731949 i omplir el Formulari de Participació. Aquest pas es totalment necessari, doncs se’ls tindrà d’ajudicar un número d’ordre a la Rua.
 2. Uns dies abans de l’esdeveniment, se’ls donarà instruccions per correu electrònic o telèfon.
 3. La data màxima d’incripció serà el 19 d’abril.

Existeix un protocol per aquesta Trobada Nacional, dictat per la Federació Catalana dels Tres Tombs, que indica clarament que qui no hagi fet la inscripció, no es podrà incorporar a la Rua.

Es una gran oportunitat de participar i poder gaudir des de dins d’aquest esdeveniment que arriba a la nostra població.

Colla de Geganters de Sant Joan Despí

Publicat dins de General