Documents relatius a la protecció del menor

PER LES ENTITATS QUE TREBALLIN AMB PROFESSIONALS QUE DESENVOLUPIN ACTIVITATS AMB CONTACTE HABITUAL AMB MENORS:
 Adjuntem també models de sol·licitut.

Ajuntament de Sant Joan Despí
Camí del Mig, 9
09870 Sant Joan Despí
Tel. 93 480 60 00

Departament de Promoció Associativa
promocioassociativa@sjdespi.net
Tel. 93 477 00 51 · Ext 1194

© 2020 Despientitats · Portal d'Entitats de Sant Joan Despí