Subvencions i convenis 2016

El teixit associatiu local desenvolupa una tasca molt important a la dinàmica social, cultural, educativa i de temps de lleure a la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aposta per fomentar el treball conjunt amb la ciutadania organitzada i la formalització de convenis de compromís mutu per al desenvolupament de serveis i activitats en benefici de la col·lectivitat del municipi.

Per aquest motiu, la Junta de Govern de 16/11/2015 va aprovar les BASES DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 2016.

En aquestes bases s’hi recullen tots els conceptes subvencionables des dels diferents àmbits d’actuació com la promoció associativa, l’esport, l’educació, infància i família, l’acció social i igualtat, el medi ambient, la joventut, solidaritat i cooperació, gent gran i sanitat, així com el termini de presentació de sol·licituds, justificació econòmica i memòria d’activitats.

NOTA: En el cas que la vostra entitat tingui un nou compte bancari, heu d’entregar, com a annex, una sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’ajuntament a creditors particular. Us la podeu descarregar aquí.

IMPORTANT: Per sol·licituds de subvenció superiors a 3.000 € és requisit imprescindible presentar, en el moment de la sol·licitud, els Certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, per a més informació cliqueu aquí.

Per a més informació us podeu descarregar també els Criteris Explicatius justificació 2016.

Important!! per poder guardar els models s’han de descarregar primer al vostre ordinador.

ÀMBIT PROMOCIÓ ASSOCIATIVA

ESPORTS

EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIA

ACCIÓ SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

MEDI AMBIENT

JOVENTUT

COOPERACIÓ

GENT GRAN

SANITAT

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (Camí del Mig, 9, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimecres de 16.30 a 19 h) dins dels terminis establerts.

Recordeu que segons consta a les bases, les entitats sol·licitants hauran de tenir justificades les subvencions anteriorment concedides, tant la justificació econòmica com la memòria d’activitats, el termini de les quals ja hagi finalitzat.

Ajuntament de Sant Joan Despí
Camí del Mig, 9
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 480 60 00

Àrea de Serveis a la Persona
Av. Barcelona, 41
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 477 00 51

© 2020 Despientitats · Portal d'Entitats de Sant Joan Despí