Convenis i subvencions 2016

El teixit associatiu local desenvolupa una tasca molt important a la dinàmica social, cultural, educativa i de temps de lleure a la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aposta per fomentar el treball conjunt amb la ciutadania organitzada i la formalització de convenis de compromís mutu per al desenvolupament de serveis i activitats en benefici de la col·lectivitat del municipi.

Per aquest motiu, la Junta de Govern de 16/11/2015 va aprovar les BASES DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 2016.

En aquestes bases s’hi recullen tots els conceptes subvencionables des dels diferents àmbits d’actuació com la promoció associativa, l’esport, l’educació, infància i família, l’acció social i igualtat, el medi ambient, la joventut, solidaritat i cooperació, gent gran i sanitat, així com el termini de presentació de sol·licituds, justificació econòmica i memòria d’activitats.

NOTA: En el cas que la vostra entitat tingui un nou compte bancari, heu d’entregar, com a annex, una sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’ajuntament a creditors particular. Us la podeu descarregar aquí.

IMPORTANT: Per sol·licituds de subvenció superiors a 3.000 € és requisit imprescindible presentar, en el moment de la sol·licitud, els Certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, per a més informació cliqueu aquí.

Per descarregar-te els formularis per àmbilts: memòria, justificació i projecte, clica aquí.

Ajuntament de Sant Joan Despí
Camí del Mig, 9
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 480 60 00

Àrea de Serveis a la Persona
Av. Barcelona, 41
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 477 00 51

© 2020 Despientitats · Portal d'Entitats de Sant Joan Despí